Λόγος για Όλους

Κάθε παιδί, οικογένεια ή ενήλικος μπορεί να έχει πρόσβαση στο κατάλληλο πρόγραμμα λογοθεραπείας με την αξιοποίηση της τεχνολογίας και τον σχεδιασμό εξειδικευμένων υπηρεσιών. 

Διαδικτυακά

Tele-λόγος: προηγμένες διαδικτυακές υπηρεσίες λογοθεραπείας.

στο Κέντρο

Υποστηρίζονται οικογένειες και παιδιά με τα πλέον σύγχρονα προγράμματα λογοθεραπείας.

στο Σχολείο

Αξιολόγηση & Θεραπεία στα συνεργαζόμενα σχολεία αλλά και στο σχολείο του παιδιού.

στο Σπίτι

Το περιβάλλον του σπιτιού αξιοποιείται ως μέσο θεραπευτικής αλλαγής.

Συνδυαστικά

Πρωτοποριακά προγράμματα συνδυάζουν φυσική παρουσία και διαδικτυακές υπηρεσίες.

για Ενήλικους

Αξιολόγηση και θεραπεία άρθρωσης, φωνής, τραυλισμού,  γλωσσικών δυσκολιών.

Φόρμα Επικοινωνίας
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται με reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της Google.