Πρωτοποριακές Υπηρεσίες

Υποστηρίζουμε το κλινικό μας έργο με τεχνολογικές εφαρμογές. Παρέχουμε προηγμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες αξιοποιώντας την κλινική μας εμπειρία.

Εμπειρία & Εξειδίκευση

Έμπειρη θεραπευτική ομάδα με υψηλή κατάρτιση, εξειδίκευση και συνεχή επιμόρφωση.

Συνεργασία με τους γονείς

Βασιζόμαστε στη Θεραπευτική Σχέση. Αξιοποιούμε τις δυνάμεις των γονιών και τη μοναδική γνώση που έχουν για το παιδί τους. Δουλεύουμε μαζί.

Τραυλισμός

Εκτίμηση της επικινδυνότητας ο τραυλισμός να γίνει χρόνιος. Έγκαιρη, εξειδικευμένη παρέμβαση, ανάλογα με την ηλικία.

Λογόμετρο

Πλήρης, σταθμισμένη αξιολόγηση της γλωσσικής ανάπτυξης και της μαθησιακής ετοιμότητας και λήψη αναφοράς.

Kinems

Διαδραστικά, θεραπευτικά παιχνίδια για την ανάπτυξη γνωστικών και επιτελικών λειτουργιών (μνήμη, προσοχή, γνωστική ευελιξία, οπτική αντίληψη).

Σύντομα Προγράμματα Λογοθεραπείας

Παρέχονται με τη συμμετοχή των γονιών διαδικτυακά ή με φυσική παρουσία

Π.Εξ.Σ.Ε

Π.Εξ.Σ.Ε – Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας

Βραχύχρονο πρόγραμμα 12 εβδομάδων, πρώιμης, έμμεσης παρέμβασης για παιδιά προσχολικής ηλικίας με αναπτυξιακές δυσκολίες στο λόγο και την επικοινωνία. Προσαρμόζεται στις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε παιδιού. Συμμετέχουν παιδί και γονείς.

Palin PCI

Palin PCI

Πρόγραμμα θεραπείας για το παιδί προσχολικής ηλικίας με τραυλισμό. Αντιμετωπίζει τη δυσκολία στη ροή της ομιλίας του παιδιού μέσα από στρατηγικές αλληλεπίδρασης, στρατηγικές οικογένειας και, εφόσον χρειαστεί, με στρατηγικές διαχείρισης ομιλίας για το παιδί.

Θεραπευτικές Συμμαχίες

Δουλεύουμε μαζί με τους γονείς, αξιοποιούμε την τεχνολογία, δημιουργούμε περιβάλλοντα εξέλιξης και ενίσχυσης της επικοινωνίας.

Σεβασμός, κατανόηση, στήριξη, ενθάρρυνση. Συνδυασμός επαγγελματισμού και ηθικής. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας.


Testimonials
Μαρία Τ.

Επαγγελματίες, γνώστες του αντικειμένου, ζεστή συνεργασία, κατανόηση, ενθάρρυνση και αποτελεσματικότητα. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι και σας ευχαριστούμε πολύ.

Testimonials
Φωκίων Α.

Άρθρα

Έγκυρη πληροφόρηση και συμβουλές για θέματα εξέλιξης λόγου και ομιλίας

Ο αυτισμός είναι μια νευροαναπτυξιακή διαταραχή που παρουσιάζει μεγάλη ποικιλομορφία και ανομοιογένεια μεταξύ των ατόμων [...]
Η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (AΓΔ) επηρεάζει τον τρόπο που κατανοούμε και παράγουμε λόγο [...]
Ο τραυλισμός εκδηλώνεται με διαφορετικό και ιδιαίτερο τρόπο σε κάθε παιδί και «συντηρείται» από διαφορετικούς [...]
Η δυσροϊκή ομιλία χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως επαναλήψεις φθόγγων, συλλαβών ή λέξεων [...]

Συνεργασίες

Διατηρούμε σχέσεις επικοινωνίας και υποστήριξης με τα πλαίσια και τις εταιρείες που συνεργαζόμαστε

Φόρμα Επικοινωνίας
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται με reCAPTCHA και την Πολιτική Απορρήτου και τους Όρους Χρήσης της Google.