Τι είναι η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή; Η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (AΓΔ) επηρεάζει τον τρόπο που κατανοούμε και παράγουμε λόγο. Συνήθως δίνει τα πρώτα εμφανή σημάδια της στην νηπιακή ηλικία αλλά συνοδεύει το παιδί στη σχολική ηλικία και στην ενήλικη ζωή. […]