Λογοθεραπεία στο Κέντρο

Η λογοθεραπευτική ομάδα του κέντρου παρέχει εξειδικευμένα προγράμματα θεραπείας σε παιδιά και ενηλίκους. Δουλεύουμε μαζί με τους γονείς, δημιουργούμε ενδυναμωτικές θεραπευτικές σχέσεις και συνθήκες αλλαγής. Αξιοποιούμε την εμπειρία μας σε ομαδικές θεραπείες και προτείνουμε το καταλληλότερο εξατομικευμένο πρόγραμμα για κάθε παιδί, οικογένεια ή ενήλικο. 

Κέντρο Λογοθεραπείας

Δυσκολίες Παιδιών

 • διαφορική διάγνωση με εξειδικευμένα διαγνωστικά εργαλεία
 • εξατομικευμένο πρόγραμμα θεραπείας
 • σύντομες, εξειδικευμένες παρεμβάσεις με τη συμμετοχή των γονέων
 • θεραπευτικό υλικό ειδικά κατασκευασμένο για κάθε παιδί
 • λογοθεραπεία υποβοηθούμενη από ηλεκτρονικό υπολογιστή και ειδικό λογισμικό
 • εξειδικευμένες ηλεκτρονικές υπηρεσίες
 • υποστήριξη από έμπειρη και εξειδικευμένη θεραπευτική ομάδα
 • ατομικές και ομαδικές θεραπείες

Δυσκατάληπτη ομιλία, αντικαταστάσεις ή παραλήψεις φθόγγων στις λέξεις, μη καθαρή ομιλία, ικανότητα παραγωγής μεμονωμένου φθόγγου αλλά δυσκολία παραγωγής του σε λέξη.

Αρθρωτικεσ δυσκολιεσ

Μη καθαρή ομιλία, έλλειψη ακρίβειας στην άρθρωση, αλλοίωση των λέξεων, δυσκολία στην κίνηση του στόματος κατά την άρθρωση, πολλαπλές αποδόσεις της ίδιας λέξης.

Μειωμένο λεξιλόγιο, δυσκολία στην ανάκληση της κατάλληλης λέξης, δυσκολίες στον σχηματισμό προτάσεων, στην αφήγηση ή περιγραφή ή στη γλωσσική κατανόηση.

αυτισμοσ

Δυσκολίες στην κοινωνική συνδιαλλαγή, εμμονικές συμπεριφορές και στερεοτυπίες, ηχολαλία ή καθόλου ομιλία, μειωμένη ανταπόκριση στις προσκλήσεις για επικοινωνία.

τραυλισμοσ

Δυσκολία στη ροή της ομιλίας, επανάλήψεις, μπλοκαρίσματα ή επιμηκύνσεις ενός φθόγγου. Συμπτώματα που συχνά συνοδεύονται από φόβο για ομιλία, αποφυγή ή αλλαγή λέξεων. Άγχος επικοινωνίας.

Δυσκολίες στην ανάγνωση, την αναγνωστική κατανόηση, τη γραπτή έκφραση, την ορθογραφία (δυσγραφία). Δυσκολία παρακολούθησης της τάξης. Πολύωρη και κοπιαστική μελέτη.

Δυσκολίες Ενηλίκων

 • διερεύνηση προσδοκιών, ικανοτήτων και δυσκολιών
 • ανάπτυξη υποστηρικτικής θεραπευτικής σχέσης
 • έμφαση στη λειτουργικότητα και στην ποιότητα ζωής
 • θεραπεία και υλικό κατάλληλα για ενήλικους
 • ηλεκτρονικές υπηρεσίες
 • υποστήριξη από έμπειρη και εξειδικευμένη θεραπευτική ομάδα
 • ατομικές και ομαδικές θεραπείες
Τραυλισμοσ

Εξειδικευμένες ατομικές και ομαδικές θεραπείες για τον ενήλικο με τραυλισμό. Βελτίωση ομιλίας, διαχείριση συναισθημάτων, μείωση της αποφυγής, ευκολότερη επικοινωνία και βελτίωση της ποιότητας ζωής.

Εκπαίδευση φωνής για εκπαιδευτικούς ή άλλους επαγγελματίες χρήστες φωνής. Θεραπεία αποκατάστασης φωνής μετά από κομβία, πολύποδες ή χειρουργικές επεμβάσεις.

αρθρωτικεσ δυσκολιεσ

Εάν το “ρ” ή το “σ” σάς ταλαιπωρεί από παιδί, εάν θα θέλατε να βελτιώσετε την άρθρωσή σας και την ποιότητα της ομιλίας σας, ποτέ δεν είναι αργά!

Συχνές Ερωτήσεις για τη Λογοθεραπεία στο Κέντρο

Οι γονείς συμμετέχουν στη λογοθεραπεία;

Οι γονείς γνωρίζουν το παιδί τους καλύτερα από τον καθένα. Διαισθητικά κάνουν πράγματα που βοηθούν το παιδί να αναπτύσσεται και να εξελίσσει την επικοινωνία του. Τους εμπλέκουμε στη θεραπεία, δουλεύουμε μαζί και τους υποστηρίζουμε να παρέχουν στοχευμένες ευκαιρίες εξέλιξης στο καθημερινό περιβάλλον του παιδιού.

Πόσο συχνά πρέπει να έρχομαι στο Κέντρο;

Εξαρτάται από τη δυσκολία του παιδιού ή ενηλίκου και το πρόγραμμα θεραπείας που ακολουθεί. Στοχεύουμε στην επίτευξη της μεγαλύτερης αλλαγής στο συντομότερο χρόνο, κάνοντας βέλτιστη χρήση των πόρων του παιδιού και της οικογένειας. Η συνήθης συχνότητα είναι μία ή δύο φορές την εβδομάδα. Για συγκεκριμένες δυσκολίες παρέχονται σύντομα δομημένα προγράμματα θεραπείας με προκαθορισμένο αριθμό συνεδριών.

Η λογοθεραπεία στο Κέντρο μπορεί να συνδυαστεί με διαδικτυακή θεραπεία;

Ναι! Συχνά συνδυάζουμε τη διαδικτυακή λογοθεραπεία και τη θεραπεία στο κέντρο για τη βέλτιστη υποστήριξη των θεραπευτικών αναγκών.