Συνδυαστική Λογοθεραπεία

Η τεχνολογία στην υπηρεσία της λογοθεραπείας.

Εφαρμόζουμε τις αρχές της συνδυαστικής μάθησης (blended learning) και σχεδιάζουμε εξατομικευμένα προγράμματα λογοθεραπείας που συνδυάζουν διαδικτυακή θεραπεία και θεραπεία με φυσική παρουσία στο Κέντρο, στο σχολείο ή στο σπίτι. 

  • Με τη φυσική παρουσία διασφαλίζουμε την επίτευξη θεραπευτικών στόχων και την εφαρμογή κλινικών πρακτικών που δεν μπορούν να υποστηριχτούν διαδικτυακά.
  • Με τη διαδικτυακή θεραπεία διασφαλίζουμε τη συμμετοχή σε εξειδικευμένες υπηρεσίες παιδιών και ενηλίκων που ζουν μακριά.
Συνδυαστική Λογοθεραπεία
Πλατφόρμα Τηλεθεραπείας

Πλατφόρμα Τηλεθεραπείας

Αξιοποιούμε γνωστές πλατφόρμες για τη δημιουργία ατομικού διαδικτυακού “χώρου” θεραπείας, με το απαραίτητο υλικό προς χρήση και πρόσβαση στο ιστορικό των συνεδριών.Συνδυαστική Λογοθεραπεία

Υβριδικές Συνεδρίες

Συνδυασμός τηλεθεραπείας και θεραπείας με φυσική παρουσία στο κέντρο, στο σχολείο ή στο σπίτι κατά περίπτωση. Ο συνδυασμός διασφαλίζει την ενεργοποίηση των απαραίτητων κλινικών πρακτικών για το σχήμα θεραπείας που ακολουθείται.

Συμμετοχή Γονέων

Συμμετοχή των Γονέων

Η συμμετοχή των γονέων στο συνδυαστικό σχήμα θεραπείας είναι απαραίτητη. Αφενός ενεργοποιούνται οι γνώσεις τους για το παιδί, αφετέρου λειτουργούν επικουρικά στην υλοποίηση της συνεδρίας και στη γενίκευση των αποτελεσμάτων.

Κέντρο Λογοθεραπείας

Επισκέψεις στο Κέντρο

Η συχνότητα των συνεδριών με φυσική παρουσία διακυμαίνεται και εξαρτάται από τους θεραπευτικούς στόχους και τον τρόπο που αυτοί εξυπηρετούνται καλύτερα.Συχνές Ερωτήσεις για τις Συνδυαστικές Υπηρεσίες

Όλοι μπορούν να συμμετέχουν στη συνδυαστική θεραπεία;

Η συνδυαστική θεραπεία αποτελεί έναν ευέλικτο τρόπο υλοποίησης του θεραπευτικού προγράμματος. Χτίζεται με βάση τις ανάγκες κάθε παιδιού ή ενηλίκου και συνδυάζει τα οφέλη της εξ αποστάσεως και της εκ του σύνεγγυς θεραπείας. Εξυπηρετεί τις ανάγκες των περισσοτέρων παιδιών ή ενήλικων.

Οι συναντήσεις από κοντά γίνονται μόνο στο Κέντρο;

Γίνονται στο Κέντρο, στο σχολείο ή στο σπίτι ανάλογα με το πρόγραμμα θεραπείας και τις ανάγκες του κάθε παιδιού. Συζητούμε και επιλέγουμε μαζί τον βέλτιστο τρόπο και τόπο παρέμβασης.

Πόσο συχνά γίνονται οι συναντήσεις από κοντά;

Η συχνότητα των συνεδριών με φυσική παρουσία είναι αυτή που εξυπηρετεί καλύτερα τους θεραπευτικούς στόχους και τα ιδιαίτερα πρακτικές δεδομένα κάθε περιστατικού. Για όσους ζουν κοντά στο Κέντρο η συχνότητα μπορεί να είναι κάθε δεύτερη ή τρίτη συνεδρία. Για όσους ζουν μακριά από την Αθήνα μπορεί να είναι μία φορά τον μήνα ή αραιότερα, ανάλογα με τις ανάγκες του θεραπευτικού προγράμματος.

Η Διαδικτυακή Θεραπεία είναι αποτελεσματική;

Ναι, αν έχει προταθεί σαν μέσο παρέμβασης, η διαδικτυακή θεραπεία, ή τηλεθεραπεία ή τηλεπρακτική όπως λέγεται διαφορετικά, μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική. Πάντα συζητούνται οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί. Ο Βρετανικός και Αμερικανικός σύλλογος λογοθεραπευτών δίνουν αναλυτικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της τηλεθεραπείας στη λογοθεραπεία.

Τι τεχνολογικό εξοπλισμό χρειάζομαι;

Απαραίτητα είναι: ηλεκτρονικός υπολογιστής με μικρόφωνο, κάμερα και ηχεία και γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο χώρος διεξαγωγής της τηλεθεραπείας θα πρέπει να είναι ήσυχος και απομονωμένος από το υπόλοιπο σπίτι και τους κατοίκους του κατά την ώρα της συνεδρίας.