Λογοθεραπεία στο Σχολείο

Υποστήριξη στον χώρο μάθησης και ανάπτυξης του παιδιού

Η εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας δεν είναι γραμμική, είναι άλλοτε ταχεία και άλλοτε αργή και ακολουθεί συγκεκριμένα στάδια εξέλιξης. Ένας σημαντικός αριθμός παιδιών μπορεί να περνά αργά από τα στάδια εξέλιξης δημιουργώντας ανησυχία στους γονείς και τους παιδαγωγούς που έρχονται σε τακτική επαφή μαζί τους. Κάποιες φορές η εξέλιξη του λόγου, της ομιλίας και της επικοινωνίας παρεμποδίζεται από ειδικές δυσκολίες. Η υπηρεσία “λόγος για όλους” στο σχολείο, στοχεύει στην έγκαιρη ανίχνευση των δυσκολιών, στη συμβουλευτική υποστήριξη των παιδαγωγών για τη διαχείριση των ειδικών δυσκολιών κάποιων παιδιών και στην υποστήριξη των γονιών με εξειδικευμένες υπηρεσίες συμβουλευτικής, αξιολόγησης ή παρέμβασης.

Palin PCI
Υποστήριξη Γονέων

Υποστήριξη Γονέων

Μέλη της θεραπευτικής ομάδας του Λόγος για Όλους συζητά με τους γονείς του σχολείου τούς προβληματισμούς τους για την εξέλιξη του λόγου και της ομιλίας του παιδιού τους σε ατομικά ραντεβού.Υποστήριξη Παιδαγωγών

Υποστήριξη Παιδαγωγών

Συνεργαζόμαστε με τους παιδαγωγούς για την καλύτερη κατανόηση και συντονισμένη αντιμετώπιση των δυσκολιών του παιδιού. Τους υποστηρίζουμε στην υλοποίηση βοηθητικών πρακτικών ενίσχυσης της επικοινωνίας του παιδιού στην τάξη. Διατηρούμε ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας με το σχολείο και τους παιδαγωγούς.

Αξιολόγηση στο Σχολείο

Αξιολόγηση στο Σχολείο

Αξιολογούμε τα παιδιά όταν κρίνεται απαραίτητο στον χώρο του σχολείου παρουσία των γονιών. Συζητούμε μαζί τους τα δεδομένα, τις ανάγκες του παιδιού και τους ενδεικνυόμενους τρόπους παρέμβασης.Συχνές Ερωτήσεις για τη Λογοθεραπεία στο Σχολείο

Το σχολείο του παιδιού μου δεν είναι στα συνεργαζόμενα σχολεία…

Συνεργαζόμαστε με το σχολείο του παιδιού ανεξάρτητα με το αν συγκαταλέγεται στα σχολεία που ήδη υποστηρίζουμε. Με τη σύμφωνη γνώμη, τη συνεργασία του σχολείου και εφόσον πρακτικά είναι εφικτό, υποστηρίζουμε το παιδί στο σχολείο του.

Καλύπτονται όλες οι δυσκολίες στο σχολείο;

Όχι δεν μπορούν να αξιολογηθούν ούτε να υποστηριχθούν θεραπευτικά, όλες οι δυσκολίες στο σχολείο. Ξεκινάμε από το τι έχει ανάγκη το κάθε παιδί και ποιος είναι ο βέλτιστος τρόπος κάλυψης των αναγκών του. Εάν η θεραπεία μπορεί ή πρέπει, για θεραπευτικούς λόγους, να γίνει στο σχολείο το συναποφασίζουμε με τους γονείς.

Γιατί είναι απαραίτητη η παρουσία του γονιού;

Η συμμετοχή του γονιού στην αξιολόγηση του παιδιού στο σχολείο βοηθά στην κατανόηση των ικανοτήτων και δυσκολιών του παιδιού. Βοηθά στην ανάπτυξη θεραπευτικής σχέσης με το παιδί και την οικογένεια και στην ενδυνάμωση των γονιών να υποστηρίξουν την εξέλιξη του παιδιού.

Συνεργαζόμενα Σχολεία

Επικοινωνήστε μαζί μας για να ενταχθείτε στο πρόγραμμα των συνεργαζόμενων σχολείων.