Λογοθεραπεία για Ενήλικους

Βελτίωση της λειτουργικότητας και της ποιότητας ζωής.

Διερευνούμε τις ικανότητες και δυσκολίες των ενήλικων που απευθύνονται σε εμάς. Συζητούμε μαζί τους τρόπους εκπλήρωσης των προσδοκιών τους από τη θεραπεία. Βασιζόμαστε στη δυναμική της θεραπευτικής σχέσης, δίνουμε έμφαση στη λειτουργικότητα και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής. Χρησιμοποιούμε υλικό κατάλληλο για ενήλικους και ηλεκτρονικές υπηρεσίες σχεδιασμένες για υποστήριξη εξ’ αποστάσεως. Παρέχονται ατομικές και ομαδικές θεραπείες, ανάλογα με τη δυσκολία.

Λογοθεραπεία Ενηλίκων
Τραυλισμός

Τραυλισμός

Εξειδικευμένες ατομικές και ομαδικές θεραπείες για τον ενήλικο με τραυλισμό. Βελτίωση ομιλίας, διαχείριση συναισθημάτων, μείωση της αποφυγής, ευκολότερη επικοινωνία και βελτίωση της ποιότητας ζωής.


Φωνή

Φωνή

Εκπαίδευση φωνής για εκπαιδευτικούς ή άλλους επαγγελματίες χρήστες φωνής. Θεραπεία αποκατάστασης φωνής μετά από χειρουργικές επεμβάσεις. Φωνοθεραπεία για τις υπερλειτουργικές παθήσεις των φωνητικών χορδών όπως τα κομβία και οι πολύποδες.
 

Άρθρωση

Άρθρωση

Θεραπεία για την άρθρωση συγκεκριμένων φθόγγων όπως το “ρ” ή το “σ” ή για τη βελτίωση της άρθρωσης και της ποιότητας της ομιλίας γενικά. Διερευνήστε ποια αλλαγή μπορείτε να καταφέρετε και με ποιον τρόπο.


λογοθεραπεία εγκεφαλικό αφασία

Αφασία

Ενήλικοι μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, εγκεφαλικό τραύμα ή σαν αποτέλεσμα κάποιας εκφυλιστικής νευρολογικής πάθησης, μπορεί να χάνουν δεξιότητες του λόγου ή της ομιλίας. Ανάλογα με την κινητική τους κατάσταση τους υποστηρίζουμε στο Κέντρο ή στο σπίτι.

Συχνές Ερωτήσεις για τη Λογοθεραπεία για Ενηλικούς

Ποιες διαταραχές ενηλίκων καλύπτονται;

Οι συνηθέστερες δυσκολίες που καλύπτονται στο Κέντρο ή διαδικτυακά είναι: (α) οι διαταραχές ροής της ομιλίας, ο τραυλισμός και ο βατταρισμός (β) οι διαταραχές φωνής, υπερλειτουργικές δυσφωνίες, κομβία, πολύποδες, βραχνάδα φωνής και η θεραπεία φωνής (φωνοθεραπεία) μετά από χειρουργικές επεμβάσεις στον λάρυγγα. Στο Κέντρο ή στο σπίτι καλύπτονται οι νευρογενείς διαταραχές λόγου και ομιλίας: αφασία, δυσαρθρία, δυσπραξία. Οι διαταραχές αυτές συνήθως προκύπτουν κατόπιν εγκεφαλικού επεισοδίου ή εγκεφαλικού τραύματος ή κάποιας εκφυλιστικής νευρολογικής πάθησης όπως το Parkinson’s disease, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος του κινητικού νευρώνα κ.α.

Η Διαδικτυακή Θεραπεία είναι αποτελεσματική;

Ναι, αν έχει προταθεί σαν μέσο παρέμβασης, η διαδικτυακή θεραπεία, ή τηλεθεραπεία ή τηλεπρακτική όπως λέγεται διαφορετικά, μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματική. Πάντα συζητούνται οι προϋποθέσεις και οι περιορισμοί. Ο Βρετανικός και Αμερικανικός σύλλογος λογοθεραπευτών δίνουν αναλυτικά δεδομένα για την αποτελεσματικότητα της τηλεθεραπείας στη λογοθεραπεία.

Τι τεχνολογικό εξοπλισμό χρειάζομαι στην περίπτωση διαδικτυακής θεραπείας;

Απαραίτητα είναι: ηλεκτρονικός υπολογιστής με μικρόφωνο, κάμερα και ηχεία και γρήγορη σύνδεση στο διαδίκτυο. Ο χώρος διεξαγωγής της τηλεθεραπείας θα πρέπει να είναι ήσυχος και απομονωμένος από το υπόλοιπο σπίτι και τους κατοίκους του κατά την ώρα της συνεδρίας.