Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή

Τελευταία ενημέρωση: 17 Φεβρουαρίου, 2022

 

Τι είναι η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή;

Η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή (AΓΔ) επηρεάζει τον τρόπο που κατανοούμε και παράγουμε λόγο. Συνήθως δίνει τα πρώτα εμφανή σημάδια της στην νηπιακή ηλικία αλλά συνοδεύει το παιδί στη σχολική ηλικία και στην ενήλικη ζωή. Παλαιότερα ήταν γνωστή με τον όρο Ειδική Γλωσσική Διαταραχή. Η Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή έχει πολυπαραγοντική αιτιολογία, καθώς οργανικοί, γενετικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες παίζουν ρόλο στην εμφάνισή της. Συχνά έχει συνέπειες στην επικοινωνία, στην εκπαίδευση, στην επαγγελματική εξέλιξη και την κοινωνική συνδιαλλαγή. Έρευνες αναφέρουν ότι 2 στα 30 παιδιά μιας τάξης (7,58% των παιδιών) εμφανίζουν Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή. Τα συνηθέστερα συμπτώματα στα άτομα με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή μπορεί να είναι δυσκολίες:

  • στην ακουστική αντίληψη, προσοχή και μνήμη, ιδίως όταν αναγκάζονται να επεξεργαστούν πολλές πληροφορίες μαζί
  • στην ακολουθία οδηγιών και στην κατανόηση ερωτήσεων ή αφηγήσεων.
  • στην κατανόηση και χρήση λεξιλογίου
  • στην γλωσσική έκφραση, στην ανάκληση λεξιλογίου, στην κατανόηση αφηρημένου, μη κυριολεκτικού λόγου
  • στην χρήση της γλώσσας με πρόθεση, στην έκφραση συναισθημάτων και απόψεων και στη ρύθμιση των συμπεριφορών σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους
  • στην ανάγνωση και γραφή καθώς και στην κατάκτηση δεξιοτήτων φωνολογικής επίγνωσης.

Αντίκτυπος της Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής

Οι επιπτώσεις της Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής μπορούν να αμβλυνθούν με τον έγκαιρο εντοπισμό και την κατάλληλη υποστήριξη. Στην αντίθετη περίπτωση, τα άτομα με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή μπορεί να αντιμετωπίσουν δυσκολίες στη μάθηση, την εκπαίδευση, την ψυχική υγεία, την εργασία, που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής τους.

Ο ρόλος της Λογοθεραπείας

Οι Λογοθεραπευτές με τις γνώσεις τους και την εμπειρία τους μπορούν να παρέχουν διάγνωση και θεραπεία στα παιδιά με Αναπτυξιακή Γλωσσική Διαταραχή σχεδιάζοντας εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας που ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε παιδιού με τη συμμετοχή των γονέων. Η λογοθεραπεία μπορεί κατά περίπτωση να συνδυαστεί με υποστήριξη των οικογενειών των παιδιών και με συντονισμένη παρακολούθηση από άλλες ειδικότητες. Ο σκοπός της Λογοθεραπευτικής παρέμβασης είναι:

  • να αναπτύξει τις γλωσσικές ικανότητες των παιδιών στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό
  • να υποστηρίξει τα παιδιά και στις οικογένειές τους να μειώσουν τις επιπτώσεις των δυσκολιών στην επικοινωνία, την κοινωνικότητα και την εκπαίδευση.

Οι έμπειροι λογοθεραπευτές του Λόγος για Όλους, ακολουθώντας εξειδικευμένα πρωτόκολλα αξιολόγησης και σταθμισμένα τεστ, διακρίνουν εγκαίρως τα σημάδια της Αναπτυξιακής Γλωσσικής Διαταραχής και τα διαφοροποιούν από άλλες δυσκολίες. Υποστηρίζουν με εξατομικευμένα προγράμματα λογοθεραπείας τα παιδιά, ενδυναμώνουν τους γονείς και δημιουργούν συνθήκες βέλτιστης εξέλιξης και λειτουργικότητας.

Copyright © 2024 Λόγος για Όλους

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, “φόρτωση (download)”, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, της παρούσας σελίδας.