Τραυλισμός
Ο τραυλισμός εκδηλώνεται με διαφορετικό και ιδιαίτερο τρόπο σε κάθε παιδί και «συντηρείται» από διαφορετικούς [...]
Διαταραχές Ροής Ομιλίας
Η δυσροϊκή ομιλία χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως επαναλήψεις φθόγγων, συλλαβών ή λέξεων [...]
Λογοθεραπεία
Αν μόλις μάθατε ότι το παιδί σας χρειάζεται λογοθεραπεία, πιθανώς να βρείτε εξαιρετικά χρήσιμες τις πληροφορίες [...]
Διγλωσσία
Δίγλωσσος χαρακτηρίζεται κάποιος όταν μπορεί και χρησιμοποιεί με άνεση δύο διαφορετικές γλώσσες [...]
Palic PCI
Το πρόγραμμα Palin PCI αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα θεραπείας του τραυλισμού παιδιών προσχολικής [...]
Δυσλεξία
Η δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία που εκδηλώνεται όταν το παιδί μαθαίνει να διαβάζει και να γράφει [...]
Παιδί δεν λέει το ρ
Στην εξέλιξη της ομιλίας ενός παιδιού με τυπική εξέλιξη το «ρ» αναμένεται να εμφανιστεί τελευταίο [...]
παιδί δεν μιλάει καθαρά
Πολλά παιδιά προσχολικής ηλικίας δε μιλούν καθαρά. Οι γονείς τους μπορεί να καταλαβαίνουν τις λέξεις που λένε [...]
kinems
Τα Kinems είναι θεραπευτικά – εκπαιδευτικά παιχνίδια σε διαδραστικό ηλεκτρονικό περιβάλλον [...]
παιδί δύο χρονών ομιλία
Η εξέλιξη της επικοινωνίας μέχρι τα δύο χρόνια ακολουθεί στάδια που περιγράφονται αναλυτικά [...]