Το πρόγραμμα Palin Parent Interaction Therapy, Θεραπεία Αλληλεπίδρασης Γονέα-Παιδιού, αποτελεί ένα από τα πιο γνωστά προγράμματα θεραπείας του τραυλισμού παιδιών προσχολικής ηλικίας. Στηρίζεται στο πολυπαραγοντικό μοντέλο προσέγγισης του τραυλισμού, κατά το οποίο οργανικοί, γλωσσικοί, ψυχολογικοί και περιβαλλοντικοί παράγοντες συμβάλουν στην […]