Διαταραχές Ροής Ομιλίας
Η δυσροϊκή ομιλία χαρακτηρίζεται από συμπτώματα όπως επαναλήψεις φθόγγων, συλλαβών ή λέξεων [...]
Υπηρεσία Λόγος για Όλους
Σχεδιάζουμε εξατομικευμένες παρεμβάσεις ή υλοποιούμε διαδικτυακά δομημένα θεραπευτικά προγράμματα [...]
βραχνάδα στη φωνή
Ανήκετε στους "επαγγελματίες χρήστες φωνής". Ανήκετε δηλαδή σε μια επαγγελματική ομάδα που χρησιμοποιείτε τη φωνή σας [...]