Υπηρεσία Λόγος για Όλους
Σχεδιάζουμε εξατομικευμένες παρεμβάσεις ή υλοποιούμε διαδικτυακά δομημένα θεραπευτικά προγράμματα [...]
βραχνάδα στη φωνή
Ανήκετε στους "επαγγελματίες χρήστες φωνής". Ανήκετε δηλαδή σε μια επαγγελματική ομάδα που χρησιμοποιείτε τη φωνή σας [...]
λογοθεραπευτική παρέμβαση
Πρόληψη Διάγνωση και Αντιμετώπιση των Διαταραχών Επικοινωνίας και η Εκπαίδευση του Λογοπεδικού.