Λογόμετρο

Τελευταία ενημέρωση: 18 Ιανουαρίου, 2021

 

Το Λογόμετρο είναι ένα σύγχρονο, σταθμισμένο τεστ γλωσσικής αξιολόγησης. Χορηγείται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και αξιολογεί το σύνολο σχεδόν των γλωσσικών δεξιοτήτων αποτυπώνοντας το γλωσσικό προφίλ ενός παιδιού. Το τεστ απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας, (ηλικίες χορήγησης 4 έως 7 έτη) και η στάθμισή του βασίζεται σε ένα μεγάλο δείγμα παιδιών από όλη την Ελλάδα. Το ψυχομετρικό αυτό εργαλείο προσφέρει την λεπτομερή καταγραφή της ανάπτυξης των γλωσσικών δεξιοτήτων των παιδιών και συμβάλλει στον έγκαιρο εντοπισμό παιδιών που είναι «ευάλωτα» στην εμφάνιση γλωσσικών δυσκολιών και πιθανών μελλοντικών δυσκολιών στη μάθηση, στο Δημοτικό σχολείο.

 
Ποιες δεξιότητες ελέγχει το Λογόμετρο;
 
Το Λογόμετρο περιλαμβάνει μια συστοιχία δοκιμασιών που έχουν στόχο την ανίχνευση των δυνατοτήτων αλλά και των δυσκολιών των παιδιών τόσο σε προφορικό όσο και γραπτό επίπεδο. Σε προφορικό επίπεδο οι τομείς που ελέγχονται είναι η φωνολογική επίγνωση και επεξεργασία, η σημασιολογική ανάπτυξη, η μορφολογική επίγνωση και η πραγματολογική επάρκεια. Επιπλέον, ανιχνεύονται ενδεχόμενες δυσκολίες σε επίπεδο αφηγηματικού λόγου και ακουστικής κατανόησης. Όσον αφορά τον γραπτό λόγο, οι ανιχνευτικές δοκιμασίες αφορούν τη γνώση του αλφάβητου και την ανάδυση γραφής.

 
Ποιος το χορηγεί;
 
Θεραπευτές που έχουν την κατάλληλη επιμόρφωση στη χορήγηση του τεστ μπορούν να αξιολογήσουν τα παιδιά σε σύντομο χρονικό διάστημα με τη χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Η εύκολη, ηλεκτρονική χορήγηση του Λογόμετρου και τα ελκυστικά γραφικά του μετατρέπουν τη διαδικασία της αξιολόγησης σε διασκεδαστική καθώς έχει χαρακτήρα παιχνιδιού. Με την ολοκλήρωση της χορήγησης και την ανάλυση των αποτελεσμάτων, εκτυπώνεται αναλυτική αναφορά των αποτελεσμάτων για κάθε γλωσσικό τομέα που διερευνήθηκε, για τους γονείς. Ο λογοθεραπευτής συνεκτιμά την κλινική εικόνα του παιδιού με τα αποτελέσματα του τεστ και τις παρατηρήσεις των γονιών και συζητά με τους γονείς πιθανές συνέπειες για την επικοινωνία και τη μάθηση του παιδιού.

 
Το Λογόμετρο αποτελεί ένα από τα ελάχιστα αξιόπιστα, σταθμισμένα εργαλεία αξιολόγησης της γλωσσικής ανάπτυξης στην ελληνική γλώσσα.

Copyright © 2024 Λόγος για Όλους

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας αποτελεί αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας και διέπεται από τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις περί πνευματικής ιδιοκτησίας, με εξαίρεση τα ρητώς αναγνωρισμένα δικαιώματα τρίτων. Απαγορεύεται ρητά η αναπαραγωγή, αναδημοσίευση, αντιγραφή, αποθήκευση, “φόρτωση (download)”, μετάφραση, τροποποίηση με οποιονδήποτε τρόπο, τμηματικά ή περιληπτικά, της παρούσας σελίδας.