παιδί δεν μιλάει καθαρά
Πολλά παιδιά προσχολικής ηλικίας δε μιλούν καθαρά. Οι γονείς τους μπορεί να καταλαβαίνουν τις λέξεις που λένε [...]
παιδί δύο χρονών ομιλία
Η εξέλιξη της επικοινωνίας μέχρι τα δύο χρόνια ακολουθεί στάδια που περιγράφονται αναλυτικά [...]
παιδί λογοθεραπεία
Ο λόγος αποτελεί για το παιδί που αναπτύσσεται μία θεμελιώδη λειτουργία που του επιτρέπει να επικοινωνεί, να σκέφτεται, να μαθαίνει, να εκφράζει [...]
Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας (Π.Εξ.ΣΕ)
Το Πρόγραμμα Εξέλιξης Σχέσεων Επικοινωνίας (Π.Εξ.ΣΕ) είναι ένα πρόγραμμα έμμεσης θεραπείας για παιδιά προσχολικής ηλικίας [...]